Adjustable Apparatus for Covid-19 critical Cases

Adjustable Apparatus for Covid-19 critical Cases

"I-Breathe-Just" Adjustable Apparatus for COVID-19 critical Cases.

It's an Emergency Medical Apparatus.

Mask Architects has designed "Breathe Just" adjustable apparatus which is 3D printing that doubles the capacity of the pulmonary ventilators by splitting the oxygen output directly from the inhalation/exhalation channel for Emergency COVID-19 Cases people. "Breathe Just" apparatus designed as a volunteer project for the biomedical industry By Danilo Petta and Oznur Pinar Cer, As soon as the tests are finished and Breath Just will help a person to use one oxygen machine as a doubling oxygen input-output channel.

As soon as Apparatus that doubles the use of a single oxygen machine will be completed in a test hospital in Italy, it will help coronavirus cases and in case of any emergency that may occur in the future.

Designers Danilo Petta and Oznur Pinar Cer mentioned " Our mission is not only to provide a service in architecture and construction fields. As an Architect and Industrial Designer, our mission is providing services is to respond directly to the needs of the users in case of emergencies. In this project that we have realized as a volunteer, our goal is to save the lives of many people in need and give them their future again. Many people have died because of the lack of oxygen machine in case of intense need. We hope that this "Breathe Just" apparatus will save people's lives in case of an urgent need in the future. "

" Since three weeks we have strengthened our industrial design team to focus our efforts on finding useful solutions for the biomedical industry, free of charge and for the common good.  We are in close contact with some hospitals in Italy and have launched various apparatus studies in 3D printing, especially printable in 3D and Open Source. 

Our renders and diagram show an idea to duplicate the capacity of the pulmonary fans by doubling the oxygen output directly from the inhalation/exhalation channel. In this way, it would be possible to treat several patients at the same time, having a "universal" device and above all printable in all parts of the world.  As soon as the tests are finished we will give you more details. "

Mask Architects, acil durum COVID-19 Vakaları, insanlar için doğrudan solunum / ekshalasyon kanalından çıkan oksijeni iki katına çıkararak pulmoner ventilatörlerin kapasitesini çoğaltabilen 3 boyutlu yazici teknolojisi kullanilarak "Breathe Just" isimli oksijen makinesi aparatı tasarladı.

Danilo Petta ve Öznur Pınar Çer tarafından Biyomedikal endüstrisi için gönüllü bir proje olarak tasarlanan "Breathe Just" aparatı biomedical uzmanlari tarafindan italya bolgesinde testlerini tamamlar tamamlamaz ,bir oksijen makinasından aynı anda iki kullanici icin giris-çıkıs kanalı sağlayan  bu aparat ile iyileştirme kapasitesinin ikiye çıkarılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Tek bir oksijen makinesinin kullanımını iki katına çıkaran bu aparat İtalya'da bulunan laboratuvarda testleri tamamlanır tamamlanmaz, koronavirüs vakasina maruz kalan hastalara ve gelecekte meydana gelebilecek herhangi bir acil durum karşısındaki  ihtiyac sahiplerine anında cevap verecektir.

"Sadece Nefes Al" aparatının tasarımcıları Danilo Petta ve Öznur Pınar Çer, "Misyonumuz sadece mimarlık ve inşaat alanlarında ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmak değildir. Mimar ve Endüstriyel Tasarımcı olarak görevlerimiz acil durumlarda kullanıcıların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren,hayat kurtaran, tasarımlar,fikirler geliştirmek ve üretmektir.

Gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz bu projedeki amacımız, ihtiyaç sahibi birçok insanın hayatını kurtarmak ve onlara geleceklerini,hayallerini tekrar vermektir. Küresel ekonomiyi ve  yaşam biçimimizi bu denli etkileyen beklenmedik durumlar karşısında, yoğun bakımdaki ihtiyac sahiplerine yeterli solunum cihazi kapasitesinin olmamasi nedeniyle birçok insan bu süreçte tedavi göremeden hayatlarini kaybetmek zorunda kalmışlardır. . "Sadece Nefes Al" aparatının şu anda ihtiyaç duyan hastalara ve hastahanelere fayda getirmesini, ayni zamanda gelecekte oluşabilecek  beklenmeyen acil ihtiyaçlar karşısında tedbirli olmayı ve hayat kurtarıp geleceklerini ,umutlarını hayallerini insanlara yeniden vermeyi umut ediyoruz.

 "Üç haftadan bu yana endüstriyel tasarım ekibimiz biyomedikal endüstrisi için gönüllü olarak ve kamu yararı için faydalı çözümler bulmaya odaklanmaktadır. İtalya'daki bazı hastanelerle yakın temas halinde olmakta beraber,çeşitli cihaz çalışmalarımız başlamış durumdadir. 3 boyutlu yazici teknolojisi sayesinde,çok düşük bütçe ile  üretimini herhangi bir print cihazından sağlanmış olunacaktır.

Render, çizimler ve diyagramlar üzerinden anlaşıldığı üzere, bu aparat oksijen çıkışını doğrudan inhalasyon / ekshalasyon kanalından ikiye katlayarak pulmoner fanların kapasitesini çoğaltmaktadir.Böylece, uluslararası bir cihaz özelliğine sahip olan ve hepsinden önemlisi dünyanın her yerinde basılabilen, birkaç hastayı tek bir oksijen makinasıyla aynı anda tedavi etmek mümkün olacaktır. Aparatın testleri tamamlanır tamamlanmaz ayrıntılı bilgileri en kısa zamanda kamuoyuyla  paylaşmış olacağız.

 

%d bloggers like this: